Privacyverklaring

Privacyverklaring Aurely’s doggy haircare

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Aurely’s doggy haircare. Ik ben gevestigd aan de Kerkstraat 36 te Grou en ik sta ingeschreven onder KvK-nummer 55181805.

In deze privacyverklaring zet ik uiteen hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Mijn beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Ik verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

> Naam

> Adres

> Woonplaats

> Telefoonnummer

> E-mailadres

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

> Het verlenen en factureren van mijn diensten

> U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

> Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst)

2.2 Als u informatie bij mij inwint en geen klant wordt dan bewaar ik uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar mij stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die ik van u heb verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met mijn trimsalon.

Artikel 4: Derden

4.1 Ik verstrek uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden. 4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken. 4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor mijn omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website

Op mijn website worden geen bezoekersgegevens verzameld die tot een persoon herleidbaar zijn.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaar ik 7 jaar. Dit doe ik omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7: Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Artikel 8: Klachten Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.